ייצוג נפגעי עבירה ומתלוננים

יש לזכור כי בכל מעשה פלילי ומאחורי כל תלונה אשר מוגשת למשטרה ישנו קורבן לעבירה, לרוב, למרבה הצער, זכויותיו של נפגע העבירה לא עומדות בראש סדר העדיפויות ועולה הצורך כי עורך דין יידגא לוודא מיצוי כל זכויותיו.

 

ייצוג המתלונן או המתלוננת, ליוויים בזמן הגשת התלונה במשטרה ובזמן המשפט, עמידה על זכויותיהם תוך הבטחה כי העברין הפוגע יבוא על עונשו ואף ישלם פיצוי כספי הולם בגין מעשיו הינו דבר בעל חשיבות עליונה ולעיתים אף מהווה הכרח בשיקומו של הקורבן.

 

למשרדנו נסיון רב בייצוג מתלוננים וקורבונות עבירות מין ואלימות ואף נותן שירות של בחינת תיקי חקירה אשר נסגרו ע"י המשטרה בנסיבות תמוהות ומבלי שהעבריין עמד לדין.

 

לכל מתלונן שמורה הזכות לערער על החלטה לגנוז את תלונתו, למימוש זכות זו פנו למשרדנו על מנת שנייצגכם בהגשת ערר מתאים.

בנוסף לייצוג מתלוננים ושמירה על זכויותיהם, במסגרת ניהול ההליך הפלילי כנגד הנאשם עומד למתלונן אפשרות נוספת והיא הגשת תביעה אזרחית לקבלת פיצוי - לפרטים הקליקו

קובלנה פלילית פרטית

מדובר בהליך משפטי פלילי לכל דבר ועניין. בניגוד להליך הפלילי הרגיל בו המדינה היא זו אשר מגישה את כתב האיושם כנגד העבריין והיא זו אשר מנהלת כנגדו את ההליכים בבית המשפט, בהליך זה מי שמגיש את כתב האישם הינו אזרח, נפגע העבירה. מדובר בהסדר מיוחד שמקורו בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982המעניק, בשורה של מקרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, לאדם הפרטי, האפשרות להגיש את "כתב אישום" כנגד זה שפגע בו. כאמור מדובר בהליך משפטי פלילי לכל דבר ועניין כאשר בניגוד לסעדים הכספיים הניתנים במסגרת תביעה אזרחית בהליך של קובלנה פלילית הסעד הוא  ענישה היכולה להסתיים גם במאסר בפועל.

 

כמו בכל הליך, גם בקובלנה שכזו, משרדנו ינהל את כל ההליך כולו, החל מהגשת הקובלנה עצמה (כתב האישום) ולכה בניהול ההליכים והדיונים בבית המשפט, עד להרשעת הנאשם.

 

קובלנה הינה דרך נוספת למתלונן או נפגע עבירה למצות זכויותיו על-פי דין ולוודא כי העבריין לא יצא ללא עונש.

 

חקיקה