רישום פלילי בצבא

fכפי שקורה במערכת האזרחית, גם הרשעה בבתי הדין הצבאיים גוררת אחריה (לרוב) רישום פלילי אשר ילווה את החייל גם באזרחות לאחר שחרורו מצה"ל. מאחר ובצבא, שלא כמו בהליכים אזרחיים, אין הסדר המאפשר סייום ההליך הפלילי ללא הרשעה, בשנת 2012 תוקן חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) ונקבע הסדר מיוחד היוצר הן הגבלה על מסירת מידע מן המרשם הפלילי והן מקיצור את תקופת הרישום הפלילי,במסגרת סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי ההסדר של "רישום פלילי מופחת" יחול במקרים בהם מתמלאים התנאים הבאים:

 

הרשעה בעבירות מסוג עוון (עבירות עליהן העונש הינו בין 3 חודשי מאסר ל-3 שנות מאסר) ושהוטל בגינן עונש כמפורט להלן:

  • עונש שאינו כולל מאסר בפועל;

  • עונש שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל;

  • עונש שאינו עולה על שלושה חודשים מאסר בפועל שבית הדין קבע שחלק ממנו, ירוצה בדרך של עבודה צבאית, ובלבד שהחלק שירוצה בכליאה אינו עולה על חודשיים;

  • עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי מאסר בפועל שבית הדין קבע שירוצה כולו בדרך של עבודה צבאית.

 

בחוק יש התייחסות לעניין רישום פלילי להרשעה בעבירות היעדר מן השירות שלא ברשות וניתוק קשר(מפורט בסעיף 404א(ג) לחוק).ההסדר של "הרישום הפלילי המופחת עוסק בשני רכיבים:

הראשון - יצירת רשימה מצומצמת של גורמים אשר רק הם יוכלו לקבל את המידע אודות הרשעה. הגבלה זו תאפשר למי שנושא רישום פלילי מופחת, יכול לקבל רישיונות מקצועיים ולעסוק בתחום עריכת הדין, ראיית חשבון, להתקבל כעובד בשירות המדינה ועוד.

השני - קיצור תקופת המחיקה לחמש שנים בלבד. כך, לאחר תום תקופת המחיקה, הגישה למידע תהא מצומצמת עוד יותר, ומלבד גופי הביטחון,

 

עוד קבע התיקון לחוקכי חייל שהורשע במהלך 17 השנים האחרונות בעבירה מסוג עוון והוטל עליו עונש כאמור בסעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי, זכאי ליהנות מרישום פלילי מופחת, ועל משטרת ישראל לעדכן את תדפיסי הרישום הפלילי בהתאם.

 

ככל שהורשעתם בבית הדין הצבאי במהלך השירות הצבאי וברצונכם לבדוק האם הינכם זכאים להנות מההסדר של רישום פלילי מופחת או מקיצור תקופת הרישום, אנא פנו אלינו ונשמח לעזור.

  • Waze_Icon
  • WhatsApp_Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

משרדנו מטפל במגוון רב של תחומים וביניהם ייצוג לקוחות בעניינים פליליים, הליכי מעצר, תיקים פליליים, צווארון לבן, הגשת ערעורים, שימועים, עבירות מין, עבירות סמים, עבירות מרמה, עבירות אלימות, רצח, הריגה, גרימת מוות ברשלנות, עבירות רכוש, גניבה, התפרצויות, עבירות שוד, עבירות הונאה, עבירות זיוף, הלבנת הון, הגבלים עסקיים, ייצוג שוטרים ועובדי מדינה, עתירות אסיר, ייצוג בבקשות הסגרה, עבירות תעבורה, שיכרות, תאונות דרכים קטלניות, עבירות צבאיות, הגשת בקשות חנינה, מחיקת רישום פלילי ונושאים נוספים

המידע המפורט באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אשר צריך להינתן על-ידי עורך דין לאור נסיבותיו של כל מקרה לגופו

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין הבר ושות' - אין להעתיק ו/או  להשתמש במידע המופיע באתר זה