top of page

ההליך הפלילי

מדובר בהליך משפטי אותו מנהלת המדינה כנגד הפרט. בין אם הנאשם שוהה במעצר ובין אם לאו. עם הגשת כתב האישום לבית המשפט מתחיל ההליך הפלילי להתנהל בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

 
הערה: המתואר לעיל הינו תאור ההליך הפלילי בקווים כללים בלבד, כמובן שישנם עוד מגוון של הליכי ביניים היכולים להתרחש במסגרת ניהול התיק.

שלבי ההליך הפלילי בבית המשפט

מהו ההליך הפלילי?
בתום חקירה וככל שמערך התביעות המשטרתי או הפרקליטות סבורים כי מחומר הראיות שנאסף יש משום ביצועה של עבירה פלילית ושקיים סיכוי סביר כי החשוד יורשע הרי ומוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט וההליך הפלילי מתחיל להתנהל כנגדו בהתאם לשלבים המפורטים להלן:
 
שלב ההקראה - מדובר בשלב הפותח את משפטו של הנאשם ובו בית המשפט מקריא לנאשם את כתב האישום אשר הוגש כנגדו ולאחר מכן יבקש תשובתו. בפני הנאשם מספר אפשרויות וביניהם יכול הנאשם להודות או לכפור במיוחס לו בכתב האישום.במידה והנאשם יודה במיוחס לו, ירשיעו בית המשפט ויעבור לשלב הטיעונים לעונש. במידה ויחליט הנאשם לכפור במיוחס לו בכתב האישום יקבע בית המשפט את התיק להמשך ניהול הליך ההוכחות.
 
שלב ההוכחות – שלב זה נפתח ע"י התביעה במסגרתו יגיעו להעיד ולהחקר כל המעורבים בתיק אשר שמותיהם רשומים בכתב האישום כעדים (עדי התביעה), ביניהם השוטרים אשר היו מעורבים בניהול תיק החקירה, עדים לארוע או מומחים אשר נתנו חות דעת בתיק. לסנגורו של הנאשם תינתן האפשרות  לחקור עדים אילו בחקירה נגדית. עם סיום קבלת עדותם של כל עדי התביעה תגיע "פרשת התביעה" לסיומה ולאחריה תתחיל "פרשת ההגנה", במסגרתה יגיעו להעיד בפני בית המשפט יתר עדים מטעם הנאשם, בשלב זה לתביעה תהא האפשרות לחוקרם בחקירה נגדית על מנת לסתור דבריהם. בשלב של פרשת ההגנה יעיד גם הנאשם עצמו, ככל שיבחר לעשות כן כאשר בתום שלב ההוכחות יקבע בית המשפט האם הוא מרשיע או מזכה את הנאשם.
 
שלב הטיעונים לעונש – ככל שהורשע הנאשם ע"י בית המשפט יתחיל שלב הטיעונים לעונש בו תציג הן התביעה והן ההגנה את טיעוניה לעניין העונש אשר יגזור בסוף שלב זה. בסוף שלב הטיעונים לעונש ובטרם יגזור, בית המשפט, את דינו של הנאשם תהא לנאשם הזכות לומר את המילה האחרונה.
 
הערה: המתואר לעיל הינו תאור ההליך הפלילי בקווים כללים בלבד,כמובן שישנם עוד מגוון של הליכי ביניים היכולים להתרחש במסגרת ניהול התיק.

חקיקה

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page