top of page

עבירות רכוש

עבירות רכוש מפורטות בפרק יא', החל מסעיף 383 לחוק העונשין – להלן פרוט העבירות עצמן:

עבירות הגניבה (סעיף 383 לחוק העונשין) – כדי להרשיע אדם בעבירת גניבה צריך יהיה להוכיח, לא רק כי הוא נטל את אותו הרכוש בלא הסכמת בעליו ("הסכמה" שהושגה במרמה תחשב "אי הסכמה") אלא שבעת שלקח את הרכוש הוא התכוון שלא להחזירו, לשלול אותו שלילת קבעהעונש על עבירת הגניבה הינו 3 שנות מאסר.

כמובן שישנם מקרים נוספים של מעשים היחשבו כגניבה ועונשם יהיה חמור יותר, מדובר במקרים ייחודיים כגון; "גניבה ממעביד" (5 שנות מאסר), "גניבה בידי מורשה" (7 שנות מאסר), "גניבה בידי עובד ציבור" (10 שנות מאסר) ועוד...

גניבת רכב - ככל ומדובר בגניבת רכבים, הרי והמחוקק ייחד למעשה זה עבירה ספציפית (סעיף 413 לחוק העונשין) אשר מגדיר "גנב רכב" כל מי הנוטל רכב ללא רשות מבעליו, והוא מעבירו למקום אחר או לאדם אחר בנסיבות המצביעות על כוונה שלא להחזירו לבעליו (גם אם עשה כל אחד מאלה על-ידי אחר). בניגוד לעונש על עבירת הגניבה (3 שנות מאסר) הרי ודינו של גונב רכב הינו 5 שנות מאסר.

 

בשל מורכבות העניין וחשיבות הדיוק בגרסה הניתנת במהלך החקירה, קבלת ייעוץ ע"י עו"ד פלילי מומחה בתחום תעשה את כל ההבדל ותוכל לחלץ את החשוד מתיק פלילי – פנו עוד היום לקבל ייעוץ.

עבירות שוד (סעיף 402 לחוק העונשין) – שוד הינו פעולה של גניבה הנעשית בכח, באיומים או בנקיטת אלימות לצורך ביצוע הגניבה או כדי להתגבר עליה. עונשו של שודד הינו 14 שנות מאסר וכמובן במידה ומעשה השוד נעשה תוך שימוש בכח, אלימות, שימוש בנשק הרי ועונשו של השודד יכול להגיע ל 20 שנות מאסר.

התפרצות (סעיפים 406 או 407 לחוק העונשין) – פורץ הינו כל מי ששובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח - במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת - דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבניין. 

מעשה ההתפרצות מחולק ל – 2 עבירות עיקריות, שההבדל ביניהם הינו סוג ייעוד המקום, האם מדובר בבית

מגורים או תפילה או במקום המשמש לכל שימוש אחר, כגון עסק למשל.

חשוב לציין כי ככל ומדובר בהתפרצות לצורך ביצוע גניבה, הרי והעונש חמור יותר וכך גם אם ההתפרצות נעשית תוך שהעבריין נושא עליו נשק.

חשוב לציין כי גם נשיאת "מכשירי פריצה" מהווה עבירה בפני עצמה כל עוד המחזיק לא נתן הסבר סביר לדבר, לכן שוב גם בנקודה זו ייעוץ ע"י עו"ד פלילי מומחה ומתן גרסה מדויקת ונכונה יכול לעשות את כל ההבדל בין סגירת תיק לבין הגשת כתב אישום.

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם

לייעוץ התקשרו עכשיו

מומחה בתחום הפלילי מעל 22 שנה

one.jpg
bottom of page