top of page

ייצוג נפגעי עבירה ומתלוננים

יש לזכור כי בכל מעשה פלילי ומאחורי כל תלונה אשר מוגשת למשטרה ישנו קורבן לעבירה, לרוב, למרבה הצער, זכויותיו של נפגע העבירה לא עומדות בראש סדר העדיפויות ועולה הצורך כי עו"ד יידגא לוודא מיצוי זכויותיו.

 

ייצוג המתלונן או המתלוננת, ליווים בזמן הגשת התלונה במשטרה ובזמן המשפט, עמידה על זכויותיהם תוך הבטחת כי העברין הפוגע יבואו על עונשו ואף ישלם פיצוי כספי הולם בגין מעשיו הינו דבר בעל חשיבות עליונה ולעיתים אף מהווה הכרח בשיקומו של הקורבן.

 

למשרד נסיון רב בייצוג מתלוננים וקורבונות לעבירות מין ואלימות ואף נותן שירות של בחינת תיקי חקירה אשר נסגרו ע"י המשטרה בנסיבות תמוהות.

 

לכל מתלונן שמורה הזכות לערער על החלטה לגנוז את תלונתו, למימוש זכות זו פנו למשרדנו על מנת שנייצגכם בהגשת ערר מתאים.

קובלנה פלילית פרטית

מדובר בהליך משפטי פלילי לכל דבר ועניין. בניגוד להליך הפלילי הרגיל בו המדינה היא זו אשר מגישה את כתב האיושם כנגד העבריין והיא זו אשר מנהלת כנגדו את ההליכים בבית המשפט, בהליך זה מי שמגיש את כתב האישם הינו אזרח, נפגע העבירה. מדובר בהסדר מיוחד שמקורו בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982המעניק, בשורה של מקרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, לאדם הפרטי, האפשרות להגיש את "כתב אישום" כנגד זה שפגע בו. כאמור מדובר בהליך משפטי פלילי לכל דבר ועניין כאשר בניגוד לסעדים הכספיים הניתנים במסגרת תביעה אזרחית בהליך של קובלנה פלילית הסעד הוא  ענישה היכולה להסתיים גם במאסר בפועל.

 

כמו בכל הליך, גם בקובלנה שכזו, משרדנו ינהל את כל ההליך כולו, החל מהגשת הקובלנה עצמה (כתב האישום) ולכה בניהול ההליכים והדיונים בבית המשפט, עד להרשעת הנאשם.

 

קובלנה הינה דרך נוספת למתלונן או נפגע עבירה למצות זכויותיו על-פי דין ולוודא כי העבריין לא יצא ללא עונש.

 

חקיקה

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page