top of page

הליכי מעצר בצבא

על-פי חוק, למשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) נתונה הסמכות לעצור חייל למשך 48 שעות (ולא 24 שעות כפי שנהוג באזרחות), במהלכן עליה להביאו בפני שופט בבית הדין הצבאי, ככל שמבוקש להאריך את מעצרו.
 

כלל הליכי המעצר מתחלקים לשני שלבים עיקריים:
 

מעצר לצורכי חקירה (מעצר ימים) – מדובר בשלב בו מצ"ח מבקשת מבית הדין הצבאי להאריך את מעצרו של החיל החשוד לשם ביצוע פעולות חקירה אשר ביצוען מחיב הימצאותו במעצר. בעת הגשת בקשת מעצר זו מתנהל דיון בבית הדין הצבאי אשר בסופו יקבע השופט האם יש לשחרר החיל או להורות על המשך מעצרו.


מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים (העמדה לדין) – כאשר מוגש כתב אישום הופך החיל החשוד להיות נאשם, כאשר בנסיבות מסוימות יכולה הפרקליטות הצבאית לבקש לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו. בקשה שכזו תידונה בפני בית הדין הצבאי אשר יחליט האם לשחרר את הנאשם או להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.


"מעצר פתוח" - בשונה מהליכי המעצר המתנהלים באזרחות בצבא אין אפשרות לשחרור לחלופת מעצר כמו מעצר בית במקומה ישנו הסדר אחר שנקרא "מעצר פתוח" כלומר החייל משוחרר לחלופת מעצר בדמות ריתוק ליחידה צבאית תחת פיקוח של אחד המפקדים. במהלך תקופת מעצר זו יהיה על החייל לשהות בתחומי היחידה ולבצע את כל הנדרש ממנו.

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page