top of page

מהו ההליך הפלילי בצבא

ייצוג חיילים בפני בתי הדין הצבאיים
עורך הדין חי הבר, מתמחה ובעל היתר מיוחד לייצוג קצינים, חיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים בפני בתי הדין הצבאיים השונים, בכל סוגי העבירות ובכל הערכאות. כעו"ד פלילי אשר שירת בצבא כחוקר פלילי ורכז מודיעין ביחידת מצ"ח (המשטרה הצבאית החוקרת) לעו"ד חי הבר יידע נרחב וייחודי באופן התנהלות יחידת מצ"ח ובשיטות החקירה והמודיעין המופעלות על-ידה. ידע זה מהווה יתרון ברור ולרוב אף מכריע באופן ניהול התיק בפני בית הדין הצבאי ואף בניהול מו"מ אל מול גורמי התביעה הצבאית במידת הצורך.

ישנו יתרון ברור בייצוג שניתן בבית הדין הצבאי ע"י עו"ד פלילי מומחה שאיננו שייך למערכת הצבאית, בין היתר, בשנות הותק, הניסיון והראייה הרחבה של כל מקרה והשלכותיו גם על חייו האזרחיים של הנאשם.
 

רקע על מערכת השפיטה הצבאית: לאור צרכיה המיוחדים של המערכת הצבאית ולשם קביעת נורמות התנהגות העונות על אותם הצרכים, חוקק, עוד בשנת 1955, חוק השיפוט הצבאי, בו הגדיר המחוקק, בין היתר, את מגוון העבירות הצבאיות והעונש לצידן, כאשר במרבית המקרים רף הענישה במערכת הצבאית יהיה גבוה יותר מהעונשים הנגזרים ע"י בתי המשפט האזרחיים באותן העבירות.
 

על אף השוני הקיים בין המערכת הצבאית לאזרחית, בכל זאת הצבא אינו פועל כמערכת המנותקת ממערכת המשפט האזרחית כך שחוקים שונים נאכפים גם כן ע"י בתי הדין הצבאיים, שהינם מערכת שפיטה המגבילה למערכת בתי המשפט באזרחות, כאשר בית הדין הצבאי מקביל ברמתו לבית המשפט המחוזי.
להרשעתו של חייל בבית הדין הצבאי יכולה להיות השלכה, לא רק על המשך ואופן שירותו הצבאי, אלא אף על המשך חייו באזרחות לאחר שחרורו מצה"ל במספר היבטים והמרכזי הינו "רישום פלילי".

דעו - הרשעה בבית הדין הצבאי, במקרים מסוימים יכולה לגרור גם רישום פלילי במשטרת ישראל כמו שקורה כאשר מורשע אדם בבית המשפט. למשל, הרשעה בבית הדין הצבאי על עבירה בתחום הסמים תגרור אחריה רישום פלילי בעבירות סמים באזרחות וזאת בנוסף לאפשרויות העומדות בפני בית הדין להורות, בנוסף לכל עונש, גם על שלילת רישיון הנהיגה האזרחי של הנאשם ולא רק שלילת רישיון הנהיגה הצבאי (ככל ובככל יש לו).

חקיקה

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page