top of page

עבירות אלימות ואיומים

עבירות התקיפה מפורטות "בסימן ח" לחוק העונשין, החל מסעיף 378 המגדיר מהי "תקיפה".

תקיפה – מהי?

המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה. הפעלת כוח מוגדרת, בין היתר, הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

 

תקיפה סתם (סעיף 379) – מדובר במעשה תקיפה הנמצא במדרג הנמוך כאשר העונש הקבוע לעבירה זו הינו שנתיים מאסר אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.

 

תקיפה הגורמת חבלה ממשית (סעיף 380) – מדובר במעשה תקיפה הנמצא ברף גבוהה יותר שכן זה גרם חבלה לקורבן, במקרה שכזה רף הענישה יהיה גבוהה יותר ודינו של התוקף יעמוד על שלוש שנות מאסר.

 

תקיפות שונות (סעיף 381) – כאשר מעשי התקיפה נעשים במסגרת פעילות פלילית אחרת או כאשר אלה נעשים לצורך ביצוע עבירה פלילית כגון: תוקף חברו כדי לבצע פשע; תוקף חברו כדי לגנוב דבר; תוקף חברו כדי להתנגד למעצר (שלו עצמו או של אחר) – דין התוקף הינו 3 שנות מאסר.

 

הענישה בעבירות התקיפה לא רק מושפעת בהתאם לחומרת המעשה והתוצאה אלא גם מכמות המבצעים, כלומר במידה ועבירת תקיפה מבוצעת בצוותא (יותר משני אנשים) הרי ודינו של התוקפים יהא – חמש שנות מאסר.

 

חשוב לציין כי אם נעברה עבירה של "תקיפה סתם" או "תקיפה הגורמת לחבלה של ממש" כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה.

 

בשל מורכבות העניין וחשיבות הדיוק בגרסה הניתנת במהלך החקירה, קבלת ייעוץ ע"י עו"ד פלילי מומחה בתחום תעשה את כל ההבדל ותוכל לחלץ את החשוד מתיק פלילי – פנו עוד היום לקבל ייעוץ.

השאירו פרטים ונחזור אליכם

לייעוץ התקשרו עכשיו

מומחה בתחום הפלילי מעל 22 שנה

one.jpg

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page