top of page

עבירות אלימות במשפחה

עבירות התקיפה מפורטות "בסימן ח" לחוק העונשין, החל מסעיף 378 המגדיר מהי "תקיפה".

בכל הנוגע למעשי אלימות כלפי "בן משפחה" העיקרון המנחה הוא כי כל מעשה אלימות ותקיפה הנעשים כלפי "בני משפחה" יגררו ענישה חמורה יותר ולכן, על מנת שניתן יהיה לקבוע האם מדובר במעשה אלימות במשפחה או לא מגדיר החוק מי ייחשב כ – "בן משפחה" לעניין זה ולהלן הפרוט: 
בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית
חשוב לציין כי הגדרת הקרבה המשפחתית המפורטת לעיל מתייחסת ותהיה נכונה בין אם מדובר בבן משפחה בהווה ובין אם מדובר במי שהיו בני משפחה בעבר. למשל, ברור לכל כי כל מעשי אלימות בין בני זוג נשואים יחשב כעבירה של "אלימות במשפחה" אך יחד עם זאת, בהתאם להגדרה שבחוק, גם אם מעשה האלימות התרחש בין בני זוג גרושים או כאלה שנפרדו, עדיין הדבר ייחשב כמעשה אלימות במשפחה, על כל ההשלכות והענישה החמורה יותר הנלוות לכך.
במסגרת הגישה המרחיבה הקיימת, בכל הנוגע להגדרה מי ייחשב כבן זוג לעניין זה, הרי "ובן זוג" יהיה גם "ידוע בציבור" (זוג שמנהלים חיים משותפים) וגם "קטין" או "חסר ישע", שעובר העבירה אחראי עליו (בין אם הוא ההורה של הקטין, או אחראי עליו מכח הדין, החלטה שיפוטית, כגון אומנה וכו').

תקיפה – מהי?
המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה
הפעלת כוח מוגדרת, בין היתר, הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.
תקיפה סתם – מדובר במעשה תקיפה הנמצא במדרג הנמוך כאשר העונש הקבוע לעבירה זו הינו שנתיים מאסר אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.
תקיפה הגורמת חבלה ממשית – מדובר במעשה תקיפה הנמצא ברף גבוהה יותר שכן זה גרם חבלה לקורבן, במקרה שכזה רף הענישה יהיה גבוהה יותר ודינו של התוקף יעמוד על שלוש שנות מאסר.

בהתאם לעיקרון הקובע כי יש להחמיר בעבירות אלימות המבוצעות כלפי בן משפחה, הרי וקובע החוק כי עונשו של המבצע עבירת אלימות בבן משפחה יהיה "כפל העונש" הקבוע לאותה עבירה. כלומר בעוד שמבצע עבירה של "תקיפה סתם" צפוי לעונש של 2 שנתיים, ככל ואותו מעשה מבוצע כלפי בן משפחה הרי והעונש לו יהיה צפוי המבצע הינו 4 שנות מאסר.

אופן הטיפול בתיקי אלימות במשפחה דורש מיומנות ויצירתיות, לא רק בגלל המורכבות המשפחתית והלחץ שאלה יוצרים אלה גם טווחי הענישה בתיקים אלה הוא כה רחב וניהול נכון בהחלט יכול להביא לסיום התק, גם במקרים חמורים, בעונשים קלים במיוחד ואף ללא הרשעה.

בשל מורכבות העניין וחשיבות הדיוק, לא רק בגרסה הניתנת במהלך החקירה, אלא גם בטיפול בתיק עצמו קבלת ייעוץ וייצוג ע"י עו"ד פלילי מומחה בתחום תעשה את כל ההבדל ותוכל – פנו עוד היום לקבל ייעוץ.

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם

לייעוץ התקשרו עכשיו

מומחה בתחום הפלילי מעל 22 שנה

one.jpg
bottom of page