top of page

ייצוג נפגעי עבירה ומתלוננים

בכל מעשה פלילי ומאחורי כל תלונה שמוגשת למשטרה ישנו קורבן עבירה, אשר לרוב (למרבה הצער) זכויותיו של נפגע העבירה לא תמיד נשמרים עד תום ולא עומדות "בראש סדר העדיפויות" של הרשויות ועולה הצורך כי עורך דין מומחה בתחום יידגא לוודא מיצוי כל זכויותיו של הקורבן.

ייצוג המתלונן או המתלוננת, ליוויים בזמן הגשת התלונה במשטרה ובזמן המשפט, עמידה על זכויותיהם תוך הבטחה כי העברין הפוגע יבוא על עונשו ואף ישלם פיצוי כספי הולם בגין מעשיו הינו דבר בעל חשיבות עליונה ולעיתים אף מהווה הכרח בשיקומו של הקורבן.

לעורך דין חי הבר, מומחה בתחום הפלילי, נסיון רב בייצוג מתלוננים וקורבונות עבירות מין ואלימות ואף נותן שירות של בחינת תיקי חקירה אשר נסגרו ע"י המשטרה בנסיבות תמוהות ומבלי שהעבריין עמד לדין.

לעורך דין חי הבר יצא משך השנים לייצג עשרות קורבנות עבירה כולל ייצוג משפחה של קורבן שקיפח חיייו בשל ביצוע העבירה. 

 

לכל מתלונן וקורבן שמורה הזכות לערער על החלטה לגנוז את תלונתו, עמידה ומיצוי מלוא הזכויות הינה הכרחית - למימוש זכות זו פנו לעורך דין חי הבר עוד היום ו על מנת שנייצגכם בהגשת ערר מתאים.

בנוסף לייצוג מתלוננים ושמירה על זכויותיהם, במסגרת ניהול ההליך הפלילי כנגד הנאשם עומדת למתלונן אפשרות נוספת והיא הגשת תביעה אזרחית לקבלת פיצוי כספי בשל המעשים שביצע הנאשם.

לקבלת פרטים נוסים לחצו על הקישור המצורף - לפרטים נוספים הקליקו

קובלנה פלילית פרטית

מדובר בהליך משפטי פלילי לכל דבר ועניין. בניגוד להליך הפלילי הרגיל בו המדינה היא זו אשר מגישה את כתב האיושם כנגד העבריין והיא זו אשר מנהלת כנגדו את ההליכים בבית המשפט, בהליך זה מי שמגיש את כתב האישם הינו אזרח, נפגע העבירה. מדובר בהסדר מיוחד שמקורו בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982המעניק, בשורה של מקרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, לאדם הפרטי, האפשרות להגיש את "כתב אישום" כנגד זה שפגע בו. כאמור מדובר בהליך משפטי פלילי לכל דבר ועניין כאשר בניגוד לסעדים הכספיים הניתנים במסגרת תביעה אזרחית בהליך של קובלנה פלילית הסעד הוא  ענישה היכולה להסתיים גם במאסר בפועל.

 

כמו בכל הליך, גם בקובלנה שכזו, משרדנו ינהל את כל ההליך כולו, החל מהגשת הקובלנה עצמה (כתב האישום) ולכה בניהול ההליכים והדיונים בבית המשפט, עד להרשעת הנאשם.

 

קובלנה הינה דרך נוספת למתלונן או נפגע עבירה למצות זכויותיו על-פי דין ולוודא כי העבריין לא יצא ללא עונש.

 

חקיקה

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page