top of page

הליכי מעצר

על-פי חוק למשטרה נתונה הסמכות לעצור אדם למשך 24 שעות במהלכן עליהם להביאו בפני שופט, ככל שמבוקש להאריך את מעצרו - כלל הליכי המעצר מתחלקים ל -2 שלבים עיקריים:

 

מעצר לצורכי חקירה (מעצר ימים) – השלב בו המשטרה מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של החשוד לשם ביצוע פעולות חקירה אשר ביצוען מחיב המשך החזקת החשוד במעצר וזאת בשל אחד או יותר מהעילות הבאות: החשש כי שחרורו יכול להביא לשיבוש הליכי החקירה והעלמת ראיות ; יהווה סכנה לשלום הציבור או יאפשר הימלטות החשוד מאיימת הדין.

לאחר הגשת בקשת מעצר זו מתנהל דיון בבית המשפט במהלכו חוקר הסנגור את נציג המשטרה ובסופו קובע השופט האם לשחרר את החשוד או האם להאריך מעצרו.

 

מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים (העמדה לדין) – כאשר מוגש כתב אישום הופך העצור "מחשוד" "לנאשם".  בשלב זה, בהתקיים נסיבות מסויימות יכולה התביעה לבקשה לעצור את הנאשם "עד לתום ההליכים המשפטיים" המתנהלים כנגדו, כלומר עד שהמשפט יסתיים. בקשה שכזו תידון בפני בית המשפט אשר יחליט בסופה, האם לעצור הנאשם עד לתום ההליכים או לשחררו לחלופת מעצר בתנאים מגבילים , כגון מעצר בית, הגבלת ייצירת קשר עם המעורבים בתיק, שחרור תחת הפקדה כספית וערבויות של ערבי צד ג' ועוד.

בקשה לעיון חוזר - בהתאם להוראות החוק, עצור, משוחרר או תובע רשאי לפנות אל בית המשפט על מנת שיבחן מחדש כל דבר הקשור להחלטת המעצר, לתנאי הערובה או לשחרור. הגשת בקשה "לעיון חוזר" יכולה להעשות כאשר נשתנו נסיבות או כאשר עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה אותה מבקשים לבחון מחדש. כעיקרון אין כלל מחייב המגדיר מה ייחב "שינוי נסיבות" או מהו "זמן ניכר", לגבי שינוי נסיבות, מגוון המקרים הינו רחב ושלם המחשה, לשמש, סיום מתן עדות המתלונן בתיק, זה שחששו ששחרורו של נאשם יכול להשפיע עליו, כבר ניתן בבית המשפט או כאשר נתגלה כרסום בראיות, ניתן לפנות בבקשה לעיון מחדש בהחלטת מעצר בשל "שינוי נסיבות". לגבי זמן ניכר, הפסיקה הכירה בפרק זמן של 3 חודשים ככזה העונה על תנאי וכמובן כאשר ישנו עוד צידוק להגשת הבקשה. חלוף זמן מתייחס, לא רק, אבל בעיקר לשינוי נתאי מגבילים שנקבעו בהחלטת שחרור, כמו מעצר בית מלא, בחלוף אותו |זמן ניכר" וככל ואין הפרות מצד הנאשםניתן יהיה להגיש "בקשה לעיון וזר" בהחלטת השחרור ולהקל בתנאים המגבילים (לפי הדוגמא, צמצום או ביטול אותו מעצר בית מלא).

ערר על החלטת מעצר - הן על החלטת בית המשפט לעצור חשוד במעצר ימים והן על החלטת בית המשפט לעצור נאשם עד לתום ההליכים המשפטיים ניתן להגיש ערר (בזכות) לבית המשפט בערכאה גבוהה יותר. כלומר על החלטת בית משפט שלום ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי ובהתאם לכך, על החלטה שניתנה ע"י בית המשפט המחוזי ניתן להגיש ערר לבית המשפט העליון. במסגרת ערר על החלטת המעצר יהיה על הצד המערער לשכנע את בית המשפט כי נפלה טעות בהחלטת בית המשפט ולמעשה היה עליו לשחרר את העצור או לעצור אותו, הכל לפי המקרה.

כאמור, את הערר יש להגיש לערכאה גבוהה יותר אשר תידון ע"י שופט יחיד, זכות הגשת הערר מעוגנת  בהוראות סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו – 1996.

שחרור חשוד בתחנת המשטרה ע"י קצין ממונה

בהתאם להוראות סעיף 42 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), לאחר חקירת חשוד בתחנת המשטרה וככל ולדעת קצין משטרה, מבחינת שיקולי החקירה עולה הצורך לקבוע שחרור החשוד בתחנה בתנאים מגבילים אשר יבטיחו, בין היתר, התייצבות החשוד להמשך חקירה או למשפט, מניעת שיבוב הליכי חקירה, רשאי הקצין, בהסכמת החשוד, לקבוע כי השחרור יותנה בקיום, אחד או יותר, מהתנאים המפורטים להלן:

(1)   חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה;

(2)   איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים;

(3)   איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

(4)   איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים;

(5)   חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

(6)   חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים שיקבע;

(7)   איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל שעות היממה או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים;

(8)   הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות.

חשוב לדעת - על החלטת שחרור שך קצין ממונה, על גובה הערובה או על סבירות תנאיה, ניתן להגיש ערר לבית משפט הלשום וזאת תוך 14 ימים מיום החלטת הקצין הממונה. 

התמחות בייצוג בהליכי מעצר

על-אף שמעצרו של אדם לא אמור להיות עניין של מה בכך המציאות מלמדת אותנו כי עשרות אלפי אנשים, מידי שנה, מוצאים עצמם עצורים, גם כאשר בסופו של יום לא מוגש כנגדם כל כתב אישום.

 

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 מציין במפורש כי שופט לא יצווה על מעצר אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה, ובנקודה זו עולה השאלה, כיצד ניתן לשכנע את בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופה למעצר מאחורי סורג ובריח.

ייצוג חשוד בהליכי מעצר אינו עניין של מה בכך ועל הסנגור להיות בעל מיומנות גבוהה ויכולת הבנה מעמיקה בעולם הפלילי בכלל ובהליכי החקירה בפרט. יש לזכור בשלב המעצר טרם הגשת כתב האישום לא נחשף הסנגור לשום חומר חקירה וגם התשובות שיכול לקבל מנציג המשטרה הינן מצומצמות ביותר (אם בכלל).  על הסנגור, על-פי נסיונו, לדעת לשאול את כל השאלות המתאימות ומתוך התשובות להבין מהן כיווני החקירה, אילו ראיות מצויות למשטרה, מה צפוי עוד ללקוח, אילו תרגלי חקירה מתבצעים "וממה להיזהר" והחשוב מכל, אילו טענות יש להציג בפני בית המשפט על מנת שניתן יהיה לשכנע את השופט כי צריך לשחרר את החשוד או לכל הפחות לצמצם את ימי המעצר שמבקשת המשטרה לקבל.

לעורך דין חי הבר, מומחה בתחום הפלילי, ניסיון של שנים בתחום החקירות והמודיעין לרבות בתחום הייצוג בבית המשפט ולא בכדי אחוזי ההצלחה בשחרור חשודים הינו גבוהה במיוחד.

חלופת מעצר ותנאים מגבילים

בכל אחד מהשלבים בהם נבחנת שאלת מעצרו או שחרורו של חשוד או נאשם יכול בית המשפט לעשות כן תוך קביעת שורה של תנאים מגבילים אשר יחייבו את העצור לעמוד בהם אחרת ניתן יהיה להשיבו למעצר מאחורי סורג ובריח. התנאים המגבילים שבסמכותו של בית המשפט לקבוע הינם:

  • איסור יצירת קשר עם המתלונן ו/או עם יתר המעורבים בפרשה למשך תקופה מסויימת שתקבע.

  • שהיית העצור במקום מסויים מבלי לצאת החוצה (מעצר בית), כלומר על העצור יהיה לשהות במקום אשר נקבע מבלי לצאת, כל יציאה תהווה הפרה וניתן יהיה להחזירו לבית המעצר.

  • שהייה בפיקוח, כלומר על העצור להיות תחת פיקוחם של אנשים אותם יציע העצור כמפקחים, אלה יכולים להיות בני משפחה חברים ומכרים. מטרת המפקחים היא לוודא כי העצור מקיים את כל הוראות בית המשפט ובמידה ומפר איזה מהתנאים שנקבעו יהיה על המפקח להתקשר ולהודיע על כך למשטרה. בד"כ יידרש המפקח גם לחתום על ערבות כספית אותה ניתן יהיה לחלט ככל ויפר המפקח ההתחייבות לדווח על הפרות העצור.

  • איסור גלישה באינטרנט , איסור הניתן בד"כ בעבירות שנעשו תוך שימוש ברשת האינטרנט כגון עבירות מין וכו'.

  • הרחקה ממקום מסויים - כחלק מקביעת התנאים המגבילים יכול בית המשפט לקבוע כי על העצור לשמור מרחק או לא להיכנס לאזור מסויים, ההרחקה יכולה להיות מאדם, מאזור, מעיר מגורים או מכל מקום אחר אותו יקבע בית המשפט. 

  • ערבות עצמית והפקדה כספית - במסגרת שחרורו של עצור יכול בית המשפט לחייבו להפקיד סכום כסף מסויים בקופת בית המשפט ו/או לחתום על התחייבות כספית, אותם ניתן יהיה לחלט ככל ויפר העצור את התנאים המגבילים שנקבעו.

איזוק אלקטרוני - אין מדובר בחלופת מעצר כי אם המשך מעצרו של העצור רק שלא בבית המעצר אלא במקום חליפי, למשל ביתו של העצור. אזיק אלקטרוני הינה מערכת המורכבת ממקלט המותקן במקום המעצר ומאזיק אותו סוגרים על קרסולו של העצור ובאמצעות מערכת זו נטרים באופן רציף את נוכחותו של מפוקח במקום הפיקוח שנקבע לו על ידי בית המשפט (כאשר מדובר בעצור) או ע"י וועדת שחרורים (כאשר מדובר אסיר המשתחרר בשיחרור מוקדם - "שליש"). ככל והמפוקח עוזב את האזור שקבע תשדר המערכת התראה אל יחידת הפיקוח כי המפוקח הפר את התנאים ויצא מאזור הפיקוח.

אזוק אלקטרוני הינו חלופה לכליאה ממשית בבית הכלא כאשר המטרה העומדת מאחורי הדבר הינה  מניעת נזקי המעצר, שהייה במסגרת הקהילה ופוטנציאל לשיקום, מענה למחסור במקומות כליאה והצפיפות בבתי הסוהר וכן צמצום בעלויות החזקת הכלואים בבתי הסוהר.

בחינת האפשרות להעברת העצור למעצר בפיקוח אלקטרוני נוגעת רק לנאשמים שנעצרו עד לתום ההליכים ומחייבת קבלת, הן הסכמתו של הנאשם לאיזוק האלקטרוני והן קבלת חו"ד ייתכנות מיחידת הפיקוח אשר תקבע כי המקום המוצע (למשל ביתו של הנאשם) מתאים להתקנת המערכת.

תסקיר שירות מבחן ובחינת חלופת מעצר

שירות המבחן הינו שירות ממלכתי סוציאלי המעוגן בחוק הפלילי והנו חלק ממערכת אכיפת החוק. 

השירות אחראי על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי (חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה).

כדבר שבשגרה, במסגרת הליכי מעצר, מורה בית המשפט לשירות המבחן על הכנת תסקיר שיהא בו לבחון ולפרט אודות החשוד / הנאשם לרבות בחינת האפשרויות הקיימות לשחרור לחלופת מעצר.

מאחר ולקבלת תסקיר חיובי הממליץ על שחרור מעלה באופן ניכר את הסיכוי לשחרור לחלופת מעצר דרושה הכנה מוקדמת לפני הפגישה עם שירות המבחן,  הן לעצור עצמו והן לכל יתר בני המשפחה ו/או המפקחים.

חשוב לזכור: "אין הזדמנות שניה לתקן רושם ראשוני"(!) - גישה נכונה והכנה מתאימה תביא להצלחה.

לעורך דין חי הבר, מומחה בתחום הפלילי, ניסיון של שנים רבות בייצוג חשודים במסגרת הליכי המעצר, כחלק מייצוג הלקוח  אנו דואגים לתדרכו, כמו גם כל יתר בני המשפחה והנוגעים בדבר, בטרם הכנת התסקיר.

חקיקה

תחומי ההתמחות של משרדנו

המשרד מתמחה בתחום הפלילי, זה למעלה מ- 22 שנה שאנו מטפלים בכל סוגי התיקים הפלילים בכל העבירות ובכל הערכאות, תיקם המתנהלים בבית משפט השלום והמחוזי, הגשת ערעורים וייצוג בבית המשפט העליון - למשרדנו ניסיון והתמחות ייחודית לייצוג הלקוח החל משלב החקירה והמעצר ולאורך ההליך הפלילי כולו ועד לסיומו בהצלחה.

bottom of page