תמצית כתבות שהתפרסמו ברשת בנושא - עבירות הונאה ורכוש

במרוצת השנים טיפל משרדנו במספר רב של פרשיות ותיקים פליליים שזכו לסיקור נרחב בערוצים השונים בכלי התקשורת. להלן תמצית הפרסומים מחולקים לפי נושאים:

הונאה בפורקס
1_edited
מגעים עם הפרקליטות לסגירת עסקה לאלי ארוך
סינים - הארץ 8-1-10