תמצית כתבות שהתפרסמו ברשת בנושא - עבירות צבאיות

במרוצת השנים טיפל משרדנו במספר רב של פרשיות ותיקים פליליים שזכו לסיקור נרחב בערוצים השונים בכלי התקשורת. להלן תמצית הפרסומים מחולקים לפי נושאים:

נצח יהודה
חיילים
11
יוהנס-ישראל היום
Image scanned 02_01_2009 at 15_56
חיילי נצח יהודה
נצח יהודה 7 חיילים התעללות בעצורים