תמצית כתבות שהתפרסמו ברשת בנושא - עבירות מין

במרוצת השנים טיפל משרדנו במספר רב של פרשיות ותיקים פליליים שזכו לסיקור נרחב בערוצים השונים בכלי התקשורת. להלן תמצית הפרסומים מחולקים לפי נושאים:

נסנוב שידול לזנות 16-10-17
22
יוהנס-ישראל היום
Image scanned 21_10_2009 at 12_40
44
3